Skräddarsydda IT-projekt
I ett IT-projekt är det viktigt att få rätt person till rätt plats i projektgruppen. Alla har sin viktiga roll och personsammansättningen påverkar hur teamet kommer att gå till avslut. På konsultförmedlingsföretaget Fortensia har man bred erfarenhet och kompetens för att hitta de konsulter som fungerar för projektet.
Att sätta ihop ett team för ett projekt kräver mycket arbete och ofta är flera personer inblandade i att sätta rätt person för rätt roll. Den som gjort detta vet hur viktigt det är att få hela teamet att fungera tillsammans och att det är en bra ledare för projektet.
– Kärnan och styrkan i vårt företag är att vi har lång erfarenhet inom området och vi kan analysera kundens behov för att kunna erbjuda exakt den sammansättning på konsulter och projektledare som kan gå i mål med ett IT-projekt, förklarar Monika Bergman som är VD för Fortensia som finns på Kungsholmen i Stockholm.

Konsultförmedlingen har ett stort nätverk med tillgång till konsulter inom de flesta kompetenser. Tyngden ligger på infrastruktur och drift men även bland tekniker för databashantering och operativsystem. Dotnet och Java är även huvudspår vad gäller utvecklingsområdet där denna kompetens efterfrågas starkt.
– Inom Läkemedel, Bank & Finans är kompetenta konsluter efterfrågade som kan hantera de större affärsystemen som är i bruk. Vilket vi tack vare vårt stora nätverk av konsulter gör att vi har hög leveranskapacitet, berättar Monika.
Med ett nätverk på runt 500 konsulter fördelat på 25 bolag så har Fortensia möjlighet att få ihop den kvalitativa kompetens som krävs.

När man sätter ihop ett team för ett projekt så är det även en hel del viktig administration. Det är avtal som ska tecknas och en del andra praktiska bitar. Det är även ekonomisk planering och tidsramar för projektet som ska spikas.
– Allt det här runtomkring projektgruppsbildandet tar vi hand om och vi hjälper även till med att få fram en bra arbetsmetod för strukturen på projektet, förklarar Monika.

Fortensia

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 08-241150


Email:
monika.bergman@fortensia.se

Adress:
Fortensia
Hantverkargatan 26
11221 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN